18 may. 2009

La Mirada De Lola

Posted by Picasa

Lola Curiosa

Posted by Picasa

4 may. 2009

Feria: Amazona De Corales

 
Posted by Picasa

Feria: A Caballo

 
Posted by Picasa

Feria: Sevillano

 
Posted by Picasa

Feria: 3

 
Posted by Picasa

Feria: En Rosa Y Verde

 
Posted by Picasa

Feria: Concentración

 
Posted by Picasa

Feria: Calle Del Infierno

 
Posted by Picasa

Feria: Ascensión

 
Posted by Picasa

Feria: Colegas Al Volante

 
Posted by Picasa

Feria: Fin De Fiesta

 
Posted by Picasa

En La Noche

 
Posted by Picasa

En Foco

 
Posted by Picasa

Animal

 
Posted by Picasa

En Azul

 
Posted by Picasa